User Tools

Site Tools


1878--3023-heard-la-gi

Heard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 5 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3023
Tên thay thế 1981 JS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0264043
Viễn điểm quỹ đạo 2.4059547
Độ lệch tâm 0.0856317
Chu kỳ quỹ đạo 1205.0520603
Độ bất thường trung bình 81.95963
Độ nghiêng quỹ đạo 3.99305
Kinh độ của điểm nút lên 230.73335
Acgumen của cận điểm 344.55183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3023 Heard (1981 JS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3023 Heard
1878--3023-heard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)