User Tools

Site Tools


1881--2619-skalnat-pleso-la-gi

2619 Skalnaté Pleso là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1907.3244810 ngày (5.22 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1881--2619-skalnat-pleso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)