User Tools

Site Tools


1883--2318-lubarsky-la-gi

Lubarsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2318
Tên thay thế 6521 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9562114
Viễn điểm quỹ đạo 2.5482176
Độ lệch tâm 0.1314276
Chu kỳ quỹ đạo 1234.5624397
Độ bất thường trung bình 7.25802
Độ nghiêng quỹ đạo 3.59722
Kinh độ của điểm nút lên 153.30883
Acgumen của cận điểm 241.82799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

2318 Lubarsky (6521 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Kronid Lyubarsky, a friend of Gehrels.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2318 Lubarsky
1883--2318-lubarsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)