User Tools

Site Tools


1884--3125-hay-la-gi

Hay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3125
Tên thay thế 1982 BJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0767814
Viễn điểm quỹ đạo 3.1259464
Độ lệch tâm 0.2016567
Chu kỳ quỹ đạo 1532.4986778
Độ bất thường trung bình 101.95173
Độ nghiêng quỹ đạo 12.76375
Kinh độ của điểm nút lên 134.45353
Acgumen của cận điểm 355.44672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

3125 Hay (1982 BJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3125 Hay
1884--3125-hay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)