User Tools

Site Tools


1886--3325-tardis-la-gi

Tardis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Brian A. Skiff
Nơi khám phá Flagstaff, Arizona
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3325
Đặt tên theo TARDIS
Tên thay thế 1984 JZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1460994 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.2199326 AU
Độ lệch tâm 0.0115980
Chu kỳ quỹ đạo 2074.2288133 days
Độ bất thường trung bình 218.44289°
Độ nghiêng quỹ đạo 22.21621°
Kinh độ của điểm nút lên 46.29824°
Acgumen của cận điểm 78.28767°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 29.66 km dia
Suất phản chiếu hình học 0.0553
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

3325 TARDIS là một tiểu hành tinh vành đi chính có đường kính 29.66 km. Nó được phát hiện bởi Brian A. Skiff vào tháng 5 năm 1984 ở Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona. Nó được đặt theo tên TARDIS.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3325 Tardis

Bản mẫu:DoctorWho-stub

1886--3325-tardis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)