User Tools

Site Tools


1888--3830-trelleborg-la-gi

Trelleborg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3830
Đặt tên theo Trelleborg
Tên thay thế 1986 RL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7251720
Viễn điểm quỹ đạo 3.3393680
Độ lệch tâm 0.1012766
Chu kỳ quỹ đạo 1928.6358657
Độ bất thường trung bình 73.87179
Độ nghiêng quỹ đạo 9.64980
Kinh độ của điểm nút lên 258.12536
Acgumen của cận điểm 52.69349
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

3830 Trelleborg (1986 RL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1986 bởi P. Jensen ở Brorfelde Observatory, Holbæk, Denmark.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3830 Trelleborg
1888--3830-trelleborg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)