User Tools

Site Tools


1889--3126-davydov-la-gi

Davydov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá ngày 8 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3126
Tên thay thế 1969 TP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6796094
Viễn điểm quỹ đạo 3.3272490
Độ lệch tâm 0.1078167
Chu kỳ quỹ đạo 1901.1856639
Độ bất thường trung bình 158.03905
Độ nghiêng quỹ đạo 9.70971
Kinh độ của điểm nút lên 206.37389
Acgumen của cận điểm 163.20009
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

3126 Davydov (1969 TP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1969 bởi Chernykh, L. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3126 Davydov
1889--3126-davydov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)