User Tools

Site Tools


1890--3226-plinius-la-gi

Plinius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3226
Tên thay thế 6565 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.665649051101947
Viễn điểm quỹ đạo 3.089108953131304
Độ lệch tâm .07358431088116246
Chu kỳ quỹ đạo 1782.764723336339
Độ bất thường trung bình 245.7993474357528
Độ nghiêng quỹ đạo 3.062241841231125
Kinh độ của điểm nút lên 98.99012503840127
Acgumen của cận điểm 301.1778098594731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

3226 Plinius (6565 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3226 Plinius
1890--3226-plinius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)