User Tools

Site Tools


1891--2039-payne-gaposchkin-la-gi

2039 Payne-Gaposchkin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2061.1576389 ngày (5.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1974, và được đặt tên cho nhà thiên văn học Cecilia Payne-Gaposchkin.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1891--2039-payne-gaposchkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)