User Tools

Site Tools


1894--2934-aristophanes-la-gi

2934 Aristophanes là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels năm 1960. Nó được đặt theo tên Aristophanes. Aristophanes có đường kính 47.38 km.

1894--2934-aristophanes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)