User Tools

Site Tools


1897--3529-dowling-la-gi

Dowling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3529
Tên thay thế 1981 EQ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 8 tháng 2 năm 2011
Cận điểm quỹ đạo 1.944 au
Viễn điểm quỹ đạo 2.382 au
Bán trục lớn 2.382 au
Độ lệch tâm 0.184
Chu kỳ quỹ đạo 1343.081 d
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.133 km/s
Độ bất thường trung bình 195.472°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.764°
Kinh độ của điểm nút lên 194.059°
Acgumen của cận điểm 184.613°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

3529 Dowling là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện tháng 3 năm 1981 trong một khóa học về khám phá các tiểu hành tinh UK Schmidt-Caltech, và tên chỉ định của nó là "1981 EQ."[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 3529 Dowling
1897--3529-dowling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)