User Tools

Site Tools


1898--3731-hancock-la-gi

Hancock
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Perth
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3731
Đặt tên theo John Hancock
Tên thay thế 1984 DH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8293871
Viễn điểm quỹ đạo 3.6181417
Độ lệch tâm 0.1223344
Chu kỳ quỹ đạo 2114.1868811
Độ bất thường trung bình 34.08056
Độ nghiêng quỹ đạo 21.52535
Kinh độ của điểm nút lên 264.72411
Acgumen của cận điểm 251.62818
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0552
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.30

3731 Hancock (1984 DH1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1984 ở Đài thiên văn Perth, Perth, Western Australia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3731 Hancock
1898--3731-hancock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)