User Tools

Site Tools


1900--2143-jimarnold-la-gi

Jimarnold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2143
Đặt tên theo Jim Arnold
Tên thay thế 1973 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7476263
Viễn điểm quỹ đạo 2.8141381
Độ lệch tâm 0.2337937
Chu kỳ quỹ đạo 1258.2088077
Độ bất thường trung bình 18.48875
Độ nghiêng quỹ đạo 8.36568
Kinh độ của điểm nút lên 17.45753
Acgumen của cận điểm 352.02096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

2143 Jimarnold (1973 SA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1973 bởi E. F. Helin ở Palomar.

Nó được đặt theo tên của Dr. James R. Arnold,[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of minor planet names (ấn bản 5). Berlin: Springer. tr. 174. ISBN 3-540-00238-3. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2143 Jimarnold
1900--2143-jimarnold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)