User Tools

Site Tools


1901--2725-david-bender-la-gi

David Bender
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2725
Tên thay thế 1978 VG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5953352
Viễn điểm quỹ đạo 3.4908876
Độ lệch tâm 0.1471442
Chu kỳ quỹ đạo 1938.9883318
Độ bất thường trung bình 194.85580
Độ nghiêng quỹ đạo 15.56417
Kinh độ của điểm nút lên 61.93665
Acgumen của cận điểm 25.54773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0759
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.40

2725 David Bender (1978 VG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1978 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2725 David Bender
1901--2725-david-bender-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)