User Tools

Site Tools


1903--3328-interposita-la-gi

Interposita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schildknecht, T.
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3328
Tên thay thế 1985 QD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7041212
Viễn điểm quỹ đạo 3.3353748
Độ lệch tâm 0.1045209
Chu kỳ quỹ đạo 1916.7015355
Độ bất thường trung bình 133.43707
Độ nghiêng quỹ đạo 11.45981
Kinh độ của điểm nút lên 60.56018
Acgumen của cận điểm 275.65780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

3328 Interposita (1985 QD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1985 bởi Schildknecht, T. ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3328 Interposita
1903--3328-interposita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)