User Tools

Site Tools


1907--2041-lancelot-la-gi

Lancelot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2041
Đặt tên theo Lancelot
Tên thay thế 2523 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5137261
Viễn điểm quỹ đạo 3.7859809
Độ lệch tâm 0.2019546
Chu kỳ quỹ đạo 2041.8975831
Độ bất thường trung bình 149.45950
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98224
Kinh độ của điểm nút lên 134.15755
Acgumen của cận điểm 275.13563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 13.37 km
Suất phản chiếu hình học 0.1303
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

2041 Lancelot (2523 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

2041 Lancelot xoay quanh mặt trời trên một quỹ đạo hình ellipsis giữa Hỏa tinh và Mộc tinh. 2041 Lancelot được đặt tên theo Sir Lancelot, một hiệp sĩ của Vua Arthur [cần dẫn nguồn].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2041 Lancelot
1907--2041-lancelot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)