User Tools

Site Tools


1909--3129-bonestell-la-gi

Bonestell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3129
Đặt tên theo Chesley Bonestell
Tên thay thế 1979 MK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1076737
Viễn điểm quỹ đạo 3.2840745
Độ lệch tâm 0.2181854
Chu kỳ quỹ đạo 1616.7685485
Độ bất thường trung bình 249.76497
Độ nghiêng quỹ đạo 6.91354
Kinh độ của điểm nút lên 121.05911
Acgumen của cận điểm 82.52289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

3129 Bonestell (1979 MK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Siding Spring. Nó được đặt theo tên Chesley Bonestell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3129 Bonestell
1909--3129-bonestell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)