User Tools

Site Tools


1911--3834-zappafrank-la-gi

3834 Zappafrank
Khám phá[1]
Khám phá bởi Ladislav Brožek
Nơi khám phá Đài thiên văn Kleť
Ngày khám phá ngày 11 tháng 5 năm 1980 May
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1980 JE
Đặt tên theo Frank Zappa
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai tiểu hành tinh
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Cận điểm quỹ đạo 309.1 Gm
Viễn điểm quỹ đạo 455.3 Gm
Chu kỳ quỹ đạo 4.08 năm
Độ nghiêng quỹ đạo 10.4∘

3834 Zappafrank là một tiểu hành tinh vành đi chính được Ladislav Brožek phát hiện vào năm 1980 ở Đài thiên văn Kleť. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của nhà soạn nhạc người Hoa Kỳ Frank Zappa vào ngày 22 tháng 7, năm 1994.

  1. ^ a ă Details of (3834) Zappafrank
1911--3834-zappafrank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)