User Tools

Site Tools


1912--2145-blaauw-la-gi

Blaauw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. M. West
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2145
Đặt tên theo Adriaan Blaauw
Tên thay thế 1976 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9338936
Viễn điểm quỹ đạo 3.5206050
Độ lệch tâm 0.0908996
Chu kỳ quỹ đạo 2117.6159174
Độ bất thường trung bình 93.48418
Độ nghiêng quỹ đạo 15.02657
Kinh độ của điểm nút lên 264.54876
Acgumen của cận điểm 279.26005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0869
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.60

2145 Blaauw (1976 UF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1976 bởi Richard Martin West ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2145 Blaauw
1912--2145-blaauw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)