User Tools

Site Tools


1913--2221-chilton-la-gi

Chilton
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Đại học Harvard
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2221
Tên thay thế 1976 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2299155
Viễn điểm quỹ đạo 2.9507971
Độ lệch tâm 0.1391472
Chu kỳ quỹ đạo 1522.7818314
Độ bất thường trung bình 236.39536
Độ nghiêng quỹ đạo 13.78689
Kinh độ của điểm nút lên 246.06457
Acgumen của cận điểm 81.67658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

2221 Chilton (1976 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 1976 ở Đài thiên văn Đại học Harvard. Nó được đặt theo tên của Jean Chilton McCrosky, vợ của nhà thiên văn học Richard E. McCrosky.[1]

  1. ^ Lutz D. Schmadel, Dictionary of minor planet names, Published bởi Springer, 2003 ISBN 3-540-00238-3, 978-3-540-00238-3
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2221 Chilton
1913--2221-chilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)