User Tools

Site Tools


1914--3532-tracie-la-gi

Tracie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Ojakangas và K. Herkenhoff
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3532
Tên thay thế 1983 AS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7447012
Viễn điểm quỹ đạo 3.0853004
Độ lệch tâm 0.0584218
Chu kỳ quỹ đạo 1817.8433137
Độ bất thường trung bình 100.46496
Độ nghiêng quỹ đạo 10.34541
Kinh độ của điểm nút lên 56.47072
Acgumen của cận điểm 346.37128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0948
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

3532 Tracie (1983 AS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1983 bởi Gregory Ojakangas và Ken Herkenhoff ở Palomar. The asteroid is đặt tên theo Gregory Ojakangas' beloved wife, Tracie Lynn Rosberg Ojakangas.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3532 Tracie
1914--3532-tracie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)