User Tools

Site Tools


1915--3633-mira-la-gi

Mira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Felix Aguilar Observatory
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3633
Tên thay thế 1980 EE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0772366
Viễn điểm quỹ đạo 2.5459464
Độ lệch tâm 0.1013825
Chu kỳ quỹ đạo 1283.7045088
Độ bất thường trung bình 1.33504
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30853
Kinh độ của điểm nút lên 230.81795
Acgumen của cận điểm 292.64962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3633 Mira (1980 EE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1980, bởi Felix Aguilar Observatory ở El Leoncito.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3633 Mira
1915--3633-mira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)