User Tools

Site Tools


1917--2043-ortutay-la-gi

Ortutay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Kulin
Nơi khám phá Budapest
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2043
Tên thay thế 1936 TH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7825570
Viễn điểm quỹ đạo 3.4370334
Độ lệch tâm 0.1052282
Chu kỳ quỹ đạo 2003.0699272
Độ bất thường trung bình 33.25846
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07746
Kinh độ của điểm nút lên 321.39145
Acgumen của cận điểm 58.82647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0423
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.80

2043 Ortutay (1936 TH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1936 bởi G. Kulin ở Budapest. Nó được đặt theo tên Gyula Ortutay, a Hungarian professor of Ethnology.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2043 Ortutay
1917--2043-ortutay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)