User Tools

Site Tools


1918--2834-christy-carol-la-gi

Christy Carol
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2834
Tên thay thế 1980 TB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1410413
Viễn điểm quỹ đạo 2.9431183
Độ lệch tâm 0.1577600
Chu kỳ quỹ đạo 1480.4106511
Độ bất thường trung bình 190.98590
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43376
Kinh độ của điểm nút lên 208.65399
Acgumen của cận điểm 279.33230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

2834 Christy Carol (1980 TB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi Shoemaker, C. và Bus, S. J. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2834 Christy Carol
1918--2834-christy-carol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)