User Tools

Site Tools


1920--2148-epeios-la-gi

2148 Epeios
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Richard Martin West
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Đặt tên theo Epeius
Tên thay thế 1976 UW
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 733.664 Gm (4.904 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 823.679 Gm (5.506 AU)
Bán trục lớn 778.671 Gm (5.205 AU)
Độ lệch tâm 0.058
Chu kỳ quỹ đạo 4337.522 d (11.88 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 13.04 km/s
Độ bất thường trung bình 297.210°
Độ nghiêng quỹ đạo 9.154°
Kinh độ của điểm nút lên 176.593°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~122 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

2148 Epeios là một Trojan của Sao Mộc bay trong quỹ đạo L4 điểm Lagrangian của Mặt Trời-Sao Mộc. Nó được đặt theo tên anh hùng Hy Lạp cổ đại Epeius. Nó được phát hiện bởi Richard Martin West ngày 24 tháng 10 năm 1976 ở đài thiên văn La Silla ở Chile. 2146 Stentor cũng được phát hiện cùng ngày bởi West.

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
1920--2148-epeios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)