User Tools

Site Tools


1921--2730-barks-la-gi

2730 Barks
Khám phá
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo Carl Barks
Tên thay thế 1981 QH, 1975 EM1, 1972 TJ5, 1963 SP, 1935 HC, 1935 FQ
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 6 tháng 3 năm 2006 (JD 2453800.5)
Cận điểm quỹ đạo 352,337698 Gm (2,35523 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 460,971409 Gm (3,08140088 AU)
Bán trục lớn 406,654848 Gm (2,71831741 AU)
Độ lệch tâm 0,13356896
Chu kỳ quỹ đạo 1.636,97901 d
Tốc độ vũ trụ cấp 1 ?
Độ bất thường trung bình 228,319066°
Độ nghiêng quỹ đạo 6,426720°
Kinh độ của điểm nút lên 4,910456°
Acgumen của cận điểm 272,485999°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 1 km² (ước tính)
Khối lượng ?
Mật độ khối lượng thể tích ?
Hấp dẫn bề mặt ?
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ?
Chu kỳ tự quay ?
Suất phản chiếu ?
Nhiệt độ ?
Kiểu phổ C
Cấp sao tuyệt đối (H) 11,60

2730 Barks là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Ted Bowell năm 1981. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên nhà văn chuyên viết sách khôi hài là Carl Barks, người đã viết cuốn sách "Island in the Sky" (Hòn đảo trên bầu trời) về một chuyến phiêu lưu của chú Scrooge.[1]

1921--2730-barks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)