User Tools

Site Tools


1922--2940-bacon-la-gi

Bacon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2940
Đặt tên theo Francis Bacon
Tên thay thế 3042 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1299959
Viễn điểm quỹ đạo 3.4378769
Độ lệch tâm 0.2348978
Chu kỳ quỹ đạo 1696.6308963
Độ bất thường trung bình 74.60414
Độ nghiêng quỹ đạo 6.43708
Kinh độ của điểm nút lên 273.84235
Acgumen của cận điểm 117.10544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

2940 Bacon (3042 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

It was named in honour thuộc Sir Francis Bacon[1]

  1. ^ plicht.de retrieved 5th Dec 2009
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2940 Bacon
1922--2940-bacon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)