User Tools

Site Tools


1923--3233-kri-barons-la-gi

3233 Krišbarons là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1213.5699777 ngày (3.32 năm).[1] Nó được đặt theo tên Krišjānis Barons.

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2008. 
1923--3233-kri-barons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)