User Tools

Site Tools


1924--3333-schaber-la-gi

3333 Schaber
Khám phá[1]
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá ngày 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3333
Tên thay thế 1980 TG5
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính [2]
Đặc trưng quỹ đạo[3]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4165 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.8363 AU
Bán trục lớn 3.1264 AU
Độ lệch tâm 0.227079
Chu kỳ quỹ đạo 2019.13 ngày (5.53 năm)
Độ bất thường trung bình 87.788°
Độ nghiêng quỹ đạo 11.957°
Kinh độ của điểm nút lên 231.401°
Acgumen của cận điểm 66.279°
Đặc trưng vật lý
Chu kỳ tự quay 10.971 ± 0.002 giờ [4]
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8 [5]

3333 Schaber (1980 TG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.[1]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 6 tháng 1 năm 2009. 
  2. ^ “3333 Schaber (1980 TG5)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 7 tháng 1 năm 2009. 
  3. ^ “(3333) Schaber”. AstDyS. Italy: University of Pisa. Truy cập 7 tháng 1 năm 2009. 
  4. ^ Maurice Clark (2008). “Asteroid Lightcurve Observations”. The Minor Planet Bulletin 35 (4): 152–154. Bibcode:2008MPBu...35..152C. 
  5. ^ Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0. Planetary Data System. Truy cập 7 tháng 1 năm 2009. [liên kết hỏng]
1924--3333-schaber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)