User Tools

Site Tools


1925--3535-ditte-la-gi

Ditte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3535
Tên thay thế 1979 SN11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8728890
Viễn điểm quỹ đạo 2.7250662
Độ lệch tâm 0.1853383
Chu kỳ quỹ đạo 1273.2114853
Độ bất thường trung bình 43.71045
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57338
Kinh độ của điểm nút lên 262.78838
Acgumen của cận điểm 163.77688
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

3535 Ditte (1979 SN11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj. Tênd after the book Ditte, Child of Man bởi Martin Andersen Nexø.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3535 Ditte
1925--3535-ditte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)