User Tools

Site Tools


1926--3636-pajdu-kov-la-gi

3636 Pajdušáková là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1255.0875059 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
1926--3636-pajdu-kov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)