User Tools

Site Tools


1927--3838-epona-la-gi

Epona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Maury, A.
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3838
Tên thay thế 1986 WA
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 0.44840353 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.561027577 AU
Bán trục lớn 1.504715551 AU
Độ lệch tâm 0.70200113
Chu kỳ quỹ đạo 1.845821993 yr (674.186183 d)
Độ bất thường trung bình 183.244801°
Độ nghiêng quỹ đạo 29.23853°
Kinh độ của điểm nút lên 235.60225°
Acgumen của cận điểm 49.59253°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Chu kỳ tự quay 2.3812 h[1]
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

3838 Epona (1986 WA) là mộtn Apollo asteroid, Mercury grazer, and vật thể gần Trái Đất được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1986 bởi Maury, A. ở Đài thiên văn Palomar.

  1. ^ a ă JPL Small-Body Database Browser ngày 3838 Epona Retrieved 2011-09-02
1927--3838-epona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)