User Tools

Site Tools


1928--1958-chandra-la-gi

1958 Chandra
Khám phá
Khám phá bởi Carlos Ulrrico Cesco
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1970
Tên chỉ định
Đặt tên theo Subrahmanyan Chandrasekhar
Tên thay thế 1970 SB
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai tiểu hành tinh
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 12 năm 2005 (JD 2453705.5)
Cận điểm quỹ đạo 385.266 Gm (2.575 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 542.374 Gm (3.626 AU)
Bán trục lớn 463.820 Gm (3.100 AU)
Độ lệch tâm .169
Chu kỳ quỹ đạo 1994.043 d (5.46 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16.793 km/s
Độ bất thường trung bình 177.495°
Độ nghiêng quỹ đạo 10.559 °
Kinh độ của điểm nút lên 345.142°
Acgumen của cận điểm 320.169°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ??kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay .? d
Suất phản chiếu .0801
Nhiệt độ ~? K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.161

1958 Chandra là một tiểu hành tinh vành đai chính đặt tên theo Subrahmanyan Chandrasekhar, một nhà vật lý Ấn Độ-American.[1]

  1. ^ “New Têns of Minor Planets” (PDF), Minor Planet Circular (Cambridge, Mass: Minor Planet Center) (MPC 5013), 1 tháng 11 năm 1979, ISSN 0736-6884 
1928--1958-chandra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)