User Tools

Site Tools


1929--2941-alden-la-gi

Alden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tombaugh, C. W.
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1930
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2941
Tên thay thế 1930 YV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9600561
Viễn điểm quỹ đạo 2.3443713
Độ lệch tâm 0.0892837
Chu kỳ quỹ đạo 1153.2580662
Độ bất thường trung bình 196.39915
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24163
Kinh độ của điểm nút lên 10.44664
Acgumen của cận điểm 64.58985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

2941 Alden (1930 YV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1930 bởi Tombaugh, C. W. ở Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên his son, Alden

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2941 Alden
1929--2941-alden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)