User Tools

Site Tools


1931--3738-ots-la-gi

Ots
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3738
Đặt tên theo Georg Ots
Tên thay thế 1977 QA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8510175
Viễn điểm quỹ đạo 2.5982695
Độ lệch tâm 0.1679487
Chu kỳ quỹ đạo 1211.9621880
Độ bất thường trung bình 156.53475
Độ nghiêng quỹ đạo 1.25151
Kinh độ của điểm nút lên 356.98930
Acgumen của cận điểm 269.55563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3738 Ots (1977 QA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Estonian opera singer Georg Ots.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3738 Ots
1931--3738-ots-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)