User Tools

Site Tools


1932--1960-guisan-la-gi

Guisan
Khám phá
Khám phá bởi Wild, P.
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1960
Đặt tên theo Henri Guisan
Tên thay thế 1973 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2118605
Viễn điểm quỹ đạo 2.8393195
Độ lệch tâm 0.1242203
Chu kỳ quỹ đạo 1466.0294705
Độ bất thường trung bình 319.73882
Độ nghiêng quỹ đạo 8.46840
Kinh độ của điểm nút lên 22.38831
Acgumen của cận điểm 263.78929
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu 0.0496
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.93

1960 Guisan (1973 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1973 bởi Wild, P. ở Zimmerwald Observatory. Nó được đặt theo tên Swiss general Henri Guisan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1960 Guisan
1932--1960-guisan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)