User Tools

Site Tools


1933--2151-hadwiger-la-gi

Hadwiger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Wild, P.
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2151
Đặt tên theo Hugo Hadwiger
Tên thay thế 1977 VX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4146485
Viễn điểm quỹ đạo 2.7074061
Độ lệch tâm 0.0571563
Chu kỳ quỹ đạo 1496.9928532
Độ bất thường trung bình 82.04988
Độ nghiêng quỹ đạo 15.46694
Kinh độ của điểm nút lên 28.07914
Acgumen của cận điểm 84.93343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

2151 Hadwiger (1977 VX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1977 bởi Wild, P. ở Zimmerwald. Nó được đặt theo tên Swiss nhà toán học Hugo Hadwiger.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D., Dictionary of minor planet names, Springer, 2003, tr. 174, ISBN 978-3-540-00238-3 .
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2151 Hadwiger
1933--2151-hadwiger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)