User Tools

Site Tools


1936--3236-strand-la-gi

Strand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3236
Đặt tên theo Kaj Aage Gunnar Strand
Tên thay thế 1982 BH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8818719
Viễn điểm quỹ đạo 2.5212027
Độ lệch tâm 0.1452010
Chu kỳ quỹ đạo 1193.1292855
Độ bất thường trung bình 69.01633
Độ nghiêng quỹ đạo 1.10654
Kinh độ của điểm nút lên 217.48893
Acgumen của cận điểm 214.17293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

3236 Strand (1982 BH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM). Nó được đặt theo tên Kaj Aage Gunnar Strand, một nhà thiên văn học và cựu giám đốc thuộc Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3236 Strand
1936--3236-strand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)