User Tools

Site Tools


1938--2228-soyuz-apollo-la-gi

2228 Soyuz-Apollo là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2026.0941795 ngày (5.55 năm).[1]

Tiểu hành tinh được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1977, và được đặt theo tên chương trình không gian Apollo-Soyuz, được tiến hành năm 1975.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns (ấn bản 5). New York: Springer Verlag. tr. 181. ISBN 3-540-00238-3. 
1938--2228-soyuz-apollo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)