User Tools

Site Tools


1939--2839-annette-la-gi

Annette
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tombaugh, C. W.
Nơi khám phá Flagstaff (LO)
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1929
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2839
Tên thay thế 1929 TP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8860098
Viễn điểm quỹ đạo 2.5484920
Độ lệch tâm 0.1493927
Chu kỳ quỹ đạo 1205.9260412
Độ bất thường trung bình 265.51717
Độ nghiêng quỹ đạo 4.80859
Kinh độ của điểm nút lên 44.62540
Acgumen của cận điểm 6.48636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

2839 Annette (1929 TP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1929 bởi Clyde Tombaugh ở Đài thiên văn Lowell, Flagstaff during his search for Pluto. Nó được đặt theo tên his daughter Annette.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2839 Annette
1939--2839-annette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)