User Tools

Site Tools


1940--3337-milo-la-gi

3337 Miloš là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1752.2271050 ngày (4.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1971 bởi Luboš Kohoutek ở Đài thiên văn Hamburg-Bergedorf. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Séc Miloš Tichý.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2008. 
1940--3337-milo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)