User Tools

Site Tools


1941--3640-gostin-la-gi

Gostin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3640
Tên thay thế 1985 TR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0338975
Viễn điểm quỹ đạo 2.4161245
Độ lệch tâm 0.0858933
Chu kỳ quỹ đạo 1212.2624795
Độ bất thường trung bình 235.25979
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31005
Kinh độ của điểm nút lên 289.32284
Acgumen của cận điểm 155.54572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

3640 Gostin (1985 TR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E. ở Palomar.

Nó được đặt theo tên địa chất học Victor A. Gostin[1] thuộc Đại học Adelaide.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3640 Gostin
  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003): Dictionary of minor planet names, 5th Ed. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York ISBN 3-540-00238-3 Google Books preview, ngày 21 tháng 9 năm 2010
1941--3640-gostin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)