User Tools

Site Tools


1944--3540-protesilaos-la-gi

3540 Protesilaos
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Đặt tên theo Protesilaus
Tên thay thế 1973 UF5
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 694.827 Gm (4.645 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 877.796 Gm (5.868 AU)
Bán trục lớn 786.312 Gm (5.256 AU)
Độ lệch tâm 0.116
Chu kỳ quỹ đạo 4401.516 d (12.05 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 12.95 km/s
Độ bất thường trung bình 212.942°
Độ nghiêng quỹ đạo 23.322°
Kinh độ của điểm nút lên 26.429°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~121 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.0

3540 Protesilaos là một tiểu hành tinh Troia nằm ở điểm Lagrange L4 của hệ Mặt Trời-Sao Mộc, trong nhóm Hy Lạp. Nó được đặt theo tên anh hùng Protesilaus Hy Lạp cổ đại, người đã chiến đấu trong chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Freimut Börngen ở Đài thiên văn Karl Schwarzschild ở Tautenburg, Đức vào ngày 27 tháng 10 năm 1973.

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris
1944--3540-protesilaos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)