User Tools

Site Tools


1945--2230-yunnan-la-gi

Yunnan
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2230
Đặt tên theo Vân Nam
Tên thay thế 1978 UT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6786603
Viễn điểm quỹ đạo 3.0385141
Độ lệch tâm 0.0629426
Chu kỳ quỹ đạo 1765.3287665
Độ bất thường trung bình 35.26908
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56465
Kinh độ của điểm nút lên 153.92590
Acgumen của cận điểm 257.15797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

2230 Vân Nam (1978 UT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1978 bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nam Kinh.

Tiểu hành tinh được đặt theo tên tỉnh Vân Nam (Yunnan) của Trung Quốc.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2230 Yunnan
1945--2230-yunnan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)