User Tools

Site Tools


1946--2333-porthan-la-gi

Porthan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Vaisala
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1943
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2333
Đặt tên theo Henrik Gabriel Porthan
Tên thay thế 1943 EP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2845296
Viễn điểm quỹ đạo 3.0063924
Độ lệch tâm 0.1364342
Chu kỳ quỹ đạo 1571.6306008
Độ bất thường trung bình 78.08198
Độ nghiêng quỹ đạo 11.92664
Kinh độ của điểm nút lên 40.25892
Acgumen của cận điểm 97.78104
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0952
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

2333 Porthan (1943 EP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1943 bởi Y. Vaisala ở Turku.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2333 Porthan
1946--2333-porthan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)