User Tools

Site Tools


1947--2634-james-bradley-la-gi

James Bradley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2634
Đặt tên theo James Bradley
Tên thay thế 1982 DL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2675628
Viễn điểm quỹ đạo 3.6389654
Độ lệch tâm 0.0537756
Chu kỳ quỹ đạo 2343.9218266
Độ bất thường trung bình 49.85247
Độ nghiêng quỹ đạo 6.40361
Kinh độ của điểm nút lên 133.74921
Acgumen của cận điểm 343.90797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0923
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.20

2634 James Bradley (1982 DL) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM).

Nó được đặt theo tên của James Bradley, nhà thiên văn học hoàng gia Anh Royal năm 1742.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2634 James Bradley
1947--2634-james-bradley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)