User Tools

Site Tools


1949--2334-cuffey-la-gi

Cuffey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Goethe Link
Nơi khám phá Brooklyn, Indiana
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 1962
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2334
Đặt tên theo James Cuffey
Tên thay thế 1962 HD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0989834
Viễn điểm quỹ đạo 2.4376602
Độ lệch tâm 0.0746536
Chu kỳ quỹ đạo 1247.8300322
Độ bất thường trung bình 155.03858
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08770
Kinh độ của điểm nút lên 121.09132
Acgumen của cận điểm 111.76937
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

2334 Cuffey (1962 HD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1962 bởi Đài thiên văn Goethe Link ở Brooklyn, Indiana. Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học James Cuffey.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2334 Cuffey
1949--2334-cuffey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)