User Tools

Site Tools


1950--2535-h-meenlinna-la-gi

2535 Hämeenlinna
Tên
Tên Hämeenlinna
Tên chỉ định 1939 DH
Phát hiện
Người phát hiện Y. Vaisala
Ngày phát hiện 17 tháng 2 năm 1939
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0807572
Bán trục lớn (a) 2.2392755 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0584379 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4201131 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.42786°
Kinh độ (Ω) 172.84355°
Acgumen (ω) 309.37544°
Độ bất thường trung bình (M) 265.02604°

2535 Hämeenlinna là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1223.9388569 ngày (3.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1939.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1950--2535-h-meenlinna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)