User Tools

Site Tools


1953--2636-lassell-la-gi

Lassell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2636
Đặt tên theo William Lassell
Tên thay thế 1982 DZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7937815
Viễn điểm quỹ đạo 3.2191333
Độ lệch tâm 0.0707397
Chu kỳ quỹ đạo 1904.0617339
Độ bất thường trung bình 291.17374
Độ nghiêng quỹ đạo 10.46513
Kinh độ của điểm nút lên 98.90844
Acgumen của cận điểm 152.11147
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

2636 Lassell (1982 DZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff (AM).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2636 Lassell
1953--2636-lassell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)