User Tools

Site Tools


1955--2949-kaverznev-la-gi

Kaverznev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài vật lý thiên văn Crimean
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá ngày 9 tháng 8 năm 1970
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2949
Tên thay thế 1970 PR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8868846
Viễn điểm quỹ đạo 2.5020412
Độ lệch tâm 0.1401611
Chu kỳ quỹ đạo 1187.3828696
Độ bất thường trung bình 247.86362
Độ nghiêng quỹ đạo 4.86092
Kinh độ của điểm nút lên 163.24196
Acgumen của cận điểm 130.58023
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

2949 Kaverznev (1970 PR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1970 bởi Đài vật lý thiên văn Crimean ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2949 Kaverznev
1955--2949-kaverznev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)